607 570 057
693 061 421
pon.-pt. 09:00-17:00

O nas

Truck Outlet stworzony został przez ludzi z pasją i wieloletnim doświadczeniem w handlu pojazdami ciężarowymi, naczepami i przyczepami wszystkich marek. To doświadczenie sprawia, że doskonale rozumiemy branżę, potrzeby i oczekiwania naszych klientów.

W swojej pracy zawodowej przeprowadziliśmy ponad 12 000 transakcji. Większość naszych klientów współpracuje z nami od wielu lat, a nowi klienci docierają do nas z polecenia.

W ogólnopolskim serwisie Truck Outlet zapewniamy Państwu dostęp do szerokiej gamy używanych samochodów ciężarowych każdej marki, w każdej klasie wiekowej i każdej wersji. Naszą specjalizacją jest marka DAF, w której przez wiele lat nabywaliśmy doświadczenia zawodowego.

W Truck Outlet stworzyliśmy własne standardy, które zapewniają Państwu dostęp do najlepiej wyselekcjonowanej oferty oraz elastyczne podejście do każdej przeprowadzanej transakcji.

Zachęcamy do kontaktu z Truck Outlet.


Aktualności

02.11.2016

Miło jest nam poinformować, że dla Państwa wygody podpisaliśmy umowy o współpracy z wiodącymi markami wspierającymi przedsiębiorczość poprzez dostarczanie efektywnych sposobów finansowania inwestycji.
Obecnie współpracujemy z Idea Leasing oraz Europejskim Funduszem Leasingowym. Współpraca ta umożliwia Państwu łatwy i szybki dostęp do szerokiej gamy różnorodnych produktów bankowych – kredytowych, leasingowych.

Więcej informacji – kliknij tutaj

Galeria

Standard Post with Image
Gallery Thumb 2
Gallery Thumb 3
Gallery Thumb 4
Gallery Thumb 5
Gallery Thumb 6
Gallery Thumb 7
Gallery Thumb 9
Gallery Thumb 10

Informacja prawna i polityka prywatności

Informacja prawna

Truck Outlet Sp. z o.o. oferuje odwiedzającym i użytkownikom dostęp do tej witryny internetowej w oparciu o (i w zależności od) Państwa zgody na poniższe warunki.

Truck Outlet niniejszym przyznaje Państwu niezbywalną i niewyłączną licencję na dostęp i pobieranie oraz korzystanie z tej strony internetowej wyłącznie na potrzeby własne. Możemy w każdej chwili wedle własnego uznania dodawać, usuwać lub zmieniać niektóre lub wszystkie usługi oferowane na stronie internetowej lub wypowiedzieć niniejszą licencję. Wszelkie materiały, w tym także konfiguracje, prezentacje, ekrany oraz wszelkie informacje pojawiające się lub wyświetlane z związku z lub zawarte przez Truck Outlet na stronie internetowej są chronione odpowiednimi przepisami prawa. 

Truck Outlet posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, znaki graficzne i inne dane wskazujące na pochodzenie, w tym nazwa domeny Truck Outlet umieszczone na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Truck Outlet lub osób trzecich, która przyznała Truck Outlet prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej. Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na stronie bez pisemnej zgody Truck Outlet lub osoby trzeciej. Twórcy zawartości strony ze strony Truck Outlet i/lub osoby trzeciej pozostają właścicielami informacji zawartych na tej stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie.
 
Dla Państwa wygody Truck Outlet odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony prowadzić mogą inne odnośniki ze stron, które pozostają znane bądź nieznane Truck Outlet. Truck Outlet nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony. Istnienie takich odnośników nie oznacza, że Truck Outlet sponsoruje, udziela licencji bądź aprobuje lub też w inny sposób powiązana jest ze stroną, produktami lub usługami opisanymi tam przez jej właściciela oraz że Truck Outlet upoważniła powiązaną stronę internetowa do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, znaków graficznych lub innych materiałów noszących znaki handlowe lub podlegających prawu autorskiemu należących do Truck Outlet.
 

W celu uzyskania informacji odnośnie wykorzystywania przez nas informacji dotyczących Państwa oraz korzystania przez Państwa z naszej strony prosimy zapoznać się z Oświadczeniem w sprawie ochrony prywatności. Informacje zawarte na stronie internetowej służą jedynie ocenie i nie należy tworzyć na jej podstawie gwarancji wobec odwiedzających stronę bądź innych osób oraz polegać na tych informacjach. Ceny oraz informacje o produktach mogą w każdej chwili ulec zmianie i nie ma żadnej gwarancji na ich kompletność.
Powyższe warunki korzystania ze strony internetowej reguluje prawo polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej są sądy polskie.

Polityka ochrony prywatności

Polityka ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa informacji jest dla nas ważna. Polityką Truck Outlet jest szacunek i ochrona prywatności użytkowników tej strony internetowej. Nie wyjawimy dobrowolnie informacji pozwalających na indywidualną identyfikację naszych klientów żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody użytkownika. 

Zbieranie informacji 
Truck Outlet prosi jedynie o podanie konkretnych informacji osobistych. W pewnych obszarach naszej strony internetowej, w tym w formularzu zapytania czy odkupu i narzędziach wsparcia klienta dostępnych w sieci prosimy o podanie takich informacji, które pozwolą nam ułatwić Państwu udzielenie odpowiedzi lub kontakt. Możemy poprosić o Państwa o podanie nazwiska, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres, informację o preferencjach klienta, zdjęcia pojazdów, jak i podobne informacje osobiste potrzebne do udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub zapisania się do naszych usług lub ofert. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) mogą Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych lub żądać ich zmiany lub kontaktu z administratorem.
 

Korzystanie z informacji 
Truck Outlet wykorzystuje Państwa informacje osobiste tylko do konkretnych celów. Informacje, jakich Państwo udzielą pozostaną informacjami poufnymi i wykorzystane będą w celu wspierania Państwa kontaktów klienckich z Truck Outlet. Truck Outlet może przetwarzać lub łączyć informacje uzyskane od Państwa na naszej stronie z

danymi pochodzącymi od spółek zależnych lub osób trzecich w celach marketingowych związanych z produktami lub usługami Państwu proponowanymi. Możemy wykorzystać Państwa informacje osobiste w celu określenia profilu demograficznego naszych użytkowników oraz rozprowadzania statystyk i ogólnych informacji handlowych o Truck Outlet. Owe dane demograficzne zawsze przedstawiać będą informacje zbiorcze, nie będą zaś identyfikować konkretnego użytkownika. Ponadto możemy wymieniać się informacjami pozwalającymi na identyfikację osobistą z naszymi spółkami zależnymi po to, abyśmy mogli lepiej prezentować Państwu produkty i usługi. Możemy także ujawniać zbiorcze informacje o użytkownikach, aby przedstawić nasze produkty i usługi obecnym i potencjalnym partnerom, reklamodawcom i innym osobom trzecim i dla innych zgodnych z prawem celów, w tym planowania i wdrażania kampanii reklamowych i promocyjnych. Ponadto Truck Outlet i inne spółki zależne mogą wykorzystać metodę mailingu bezpośredniego w celu składania Państwu ofert bezpośrednich. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z dalszego otrzymywania reklam od Truck Outlet. 

Ujawnianie informacji 
Truck Outlet bez Państwa zgody nie ujawni Państwa informacji osobistych żadnej organizacji, która wykorzystałaby je w celach marketingowych. Informacje Państwa (takie, jak nazwisko, adres i numer telefonu), nie zostaną przekazane ani sprzedane żadnej organizacji zewnętrznej. Informacjami tymi Truck Outlet będzie moógł podzielić się z agentami lub kontrahentami - swoimi lub spółek zależnych w celu lepszej obsługi Państwa kontaktów z Truck Outlet oraz w celu przygotowania dla Państwa najlepszej oferty na oferowane produkty i usługi.

Handel internetowy a bezpieczeństwo 
Truck Outlet zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa danych zebranych za pośrednictwem naszej strony. Oferujemy profesjonalne standardy bezpieczeństwa dostępne za pośrednictwem Państwa przeglądarki, tzw. szyfrowanie Secured Socket Layer (SSL). Serwer SSL, z którego korzystamy szyfruje informacje, zanim zostaną do nas wysłane.
Niestety, żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu czy innej sieci nie jest całkowicie bezpieczna. Robimy wszystko, aby zabezpieczyć Państwa dane poprzez wdrożenia owych środków ostrożności, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które wysyłają Państwo do nas lub też z naszych produktów i usług dostępnych w Internecie. Mogą się Państwo skontaktować z nami telefonicznie.

Cookies 
W Internecie pojawiają się nowe technologie, co pomaga nam świadczyć usługi dopasowane do potrzeb klienta. Korzystamy w Truck Outlet z tzw. „cookies”, by lepiej służyć Państwu usługami handlowymi. Cookies to pliki z informacjami tekstowymi, które przeglądarka umieszcza w Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo jakąś stronę. Takie programy oraz inne narzędzia pozwalają nam gromadzić i wyszukiwać informację o Państwie. Między innymi dzięki takim narzędziom pamiętamy, kim Państwo są, mamy dostęp do informacji o Państwa koncie, możemy policzyć liczbę odwiedzających i zmierzyć wykorzystanie naszych witryn, pozwala nam dotrzeć do reklamodawców i śledzić odwiedzających stronę oraz transakcje tam się odbywające i mierzyć natężenie ruchu, aby odpowiednio dostosować treść, bannery reklamowe, promocje i inne reklamy Państwu prezentowane. Mogą być jednak Państwo pewni, że reklamodawcy niepowiązani z Truck Outlet nie będą mieli nigdy dostępu do informacji o Państwa koncie. Truck Outlet nie ma zamiaru naruszać Państwa prywatności podczas korzystania ze strony internetowej Truck Outlet.
 

Witryny osób trzecich 
Prosimy pamiętać, że inne witryny internetowe, do których można uzyskać dostęp poprzez naszą witrynę, mogą zbierać o Państwie informacje osobiste. Takie praktyki informacyjne witryn osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie są objęte niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony prywatności.
Wyłącznie Państwo odpowiadają za zachowanie poufności Państwa haseł dostępu lub innych informacji. Prosimy o ostrożne i odpowiedzialne zachowanie w sieci. Jeśli wysyłają Państwo Internetem informacje osobiste, które dostępne są dla innych, mogą Państwo otrzymać drogą zwrotną niezamawiane wiadomości od osób trzecich. Choć staramy się chronić Państwa informacje osobiste, Truck Outlet nie może zagwarantować bezpieczeństwa żadnej wiadomości, która Państwo nam przesyłają – czynią to Państwo na własną odpowiedzialność.
 

Zmiany 
Truck Outlet zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania tego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności w każdej chwili. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności wchodzą w życie w momencie umieszczenia na stronie internetowej.

 

Informacja konsumencka

INFORMACJA KONSUMENCKA

na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827)

 

Niniejsza informacja konsumencka udzielana jest przez przedsiębiorcę konsumentowi w rozumieniu art. 22Kodeksu cywilnego (zwanemu dalej „Konsumentem" lub „Klientem") nabywającemu pojazdy na podstawie umów innych niż umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, na podstawie art. 8 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Dz. U. z 2014 r. poz. 827 (zwanej dalej „Ustawą").

 
 

I. Informacje ogólne - dane identyfikujące przedsiębiorcę (art. 8 pkt 1 Ustawy)

Sprzedawcą jest:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Truck Outlet z siedzibą w Michałowicach, ul. Księcia Józefa Poniatowskiego 40, 05-816 Michałowice, wpisana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca NIP: 534-252-36-95, REGON: 365036251, nr telefonu +48 607-570-057 oraz +48 693-061-421.

 

Kontakt ze sprzedawcą możliwy jest:

-          osobiście w godzinach pracy pn-pt: 9.00-17.00, sob.: zamknięte

-          telefonicznie numerami: +48 607-570-057 oraz +48 693-061-421.

-          drogą poczty elektronicznej: piotr@truck-outlet.pl oraz marek@truck-outlet.pl

 

 

II.  Główne cechy świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z Konsumentem (art. 8 pkt 1 Ustawy)

 

Świadczenie Truck Outlet polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi samochodu (zwanego w niniejszej informacji „Pojazdem"). Szczegółowe oznaczenie Pojazdu wskazane jest w odrębnej Umowie zamówienia Pojazdu, podpisywanej przez Konsumenta i Truck Outlet.

 

III. Łączna cena za świadczenie wraz z podatkami (art. 8 pkt 3 Ustawy)

 

Łączna cena za świadczenie Truck Outlet polegające na sprzedaży i wydaniu zamówionego Pojazdu wraz z podatkami oraz wszelkie inne koszty obciążające Klienta wskazane są w odrębnej Umowie zamówienia Pojazdu, podpisywanej przez Konsumenta i Truck Outlet.

 

IV. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Truck Outlet oraz stosowana przez Truck Outlet procedura rozpatrywania reklamacji (art. 8 pkt 4 Ustawy)

 

1. Sposób i termin spełnienia świadczenia przez Truck Outlet

Świadczenie Truck Outlet polega na sprzedaży i wydaniu Klientowi zamówionego Pojazdu w stanie zgodnym z warunkami ustalonymi w umowie. Zamówiony Pojazd będzie gotowy do odbioru przez Klienta do dnia ___________ w _________________.

 

2.Procedura rozpatrywania reklamacji

2.1Klient zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą Pojazdu niezwłocznie po wykryciu wady.

2.2Klient zobowiązany jest dostarczyć Pojazd do siedziby Truck Outlet.

2.3Truck Outlet zastrzega sobie możliwość zlecenia własnemu mechanikowi, ekspertowi lub niezależnemu rzeczoznawcy samochodowemu sprawdzenia Pojazdu w celu weryfikacji czy wada rzeczywiście wystąpiła.

2.4Truck Outlet ustosunkuje się do reklamacji Klienta w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zgłoszenia usterki przez Klienta. Jeśli ostatni dzień terminu przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego.

2.5W przypadku gdy Klient zażądał usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, wskazując kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Truck Outlet nie ustosunkował się do takiego żądania w terminie trzydziestu dni uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

2.6Truck Outlet usuwa zgłoszoną wadę Pojazdu w możliwie najkrótszym terminie, odpowiednim ze względu na charakter zgłoszonej wady i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. W przypadku gdy usunięcie wady Pojazdu wymagać będzie podjęcia dodatkowych działań przez Truck Outlet, w szczególności sprowadzenia części zamiennych lub materiałów niezbędnych do naprawy, czas usunięcia usterki może ulec przedłużeniu o czas niezbędny dla sprowadzenia części zamiennych lub materiałów.

2.7Klient odbiera Pojazd po wykonaniu naprawy w miejscu wskazanym przez Truck Outlet.

V. Przewidziana przez prawo odpowiedzialność Truck Outlet za jakość przedmiotu umowy (art. 8 pkt 5 Ustawy)

 

Odpowiedzialność za jakość pojazdu

Truck Outlet dostarcza Klientowi Pojazd zgodnie ze złożonym przez Klienta zamówieniem i zaakceptowanym przez niego stanem Pojazdu. Truck Outlet jest jednak odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli pojazd sprzedaży okaże się mieć wadę fizyczną lub prawną.

Wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową sprzedaży. W szczególności wada fizyczna ma miejsce jeżeli rzecz:

-          nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia; 

-          nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; 

-          nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; 

-          została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.  

Wada prawna ma miejsce, jeżeli pojazd stanowi własność osoby trzeciej albo jeżeli obciążony jest prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu z pojazdu wynikają z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

Sprzedawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili odebrania pojazdu przez Klienta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

Jeżeli Pojazd ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Truck Outlet niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni pojazd wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli pojazd był już wymieniony lub naprawiany przez Truck Outlet w ramach rękojmi albo Truck Outlet nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany pojazdu na wolny od wad lub usunięcia wady. 

Obniżenie ceny powinno pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Pojazdu z wadą pozostaje do wartości Pojazdu bez wady.

Klient nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada Pojazdu jest nieistotna.

Ponadto Klient, może żądać wymiany Pojazdu na wolny od wad albo  usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Pojazdu do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość pojazdu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia. 

Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Pojazdu jest zobowiązany na koszt Truck Outlet dostarczyć pojazd do miejsca oznaczonego w umowie sprzedaży, a gdy takiego miejsca nie określono w umowie, do miejsca, w którym Pojazd został wydany Klientowi.

Z zastrzeżeniem art. 5611 § 2 i 3 Kodeksu cywilnego, koszty wymiany lub naprawy ponosi Truck Outlet.

 

Jeżeli z powodu wady fizycznej Pojazdu Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Truck Outlet nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu i ubezpieczenia Pojazdu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

Powyższe uprawnienia stosuje się odpowiednio w razie dostarczenia rzeczy wolnej od wad zamiast Pojazdu wadliwego albo usunięcia wady przez Truck Outlet.

 

VI. Czas trwania umowy (art. 8 pkt 7 Ustawy)

 

Umowa zawarta jest na czas do wykonania przez strony obowiązków wynikających z umowy sprzedaży to jest zapłaty całej ceny i wydania Pojazdu.

 

 

Wszystkie materiały przedstawione na podstronie stanową własność Truck Outlet Sp. z o.o. Żadna jej część nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody Truck Outlet Sp. z o.o.