jacht-motorowy

Jakie uprawnienia do prowadzenia jachtów motorowych?

By móc swobodnie i bezpiecznie korzystać z jachtu motorowego koniecznie jest nie tylko posiadanie odpowiedniego doświadczenia i umiejętności, ale niekiedy także – specjalnych uprawnień żeglarskich. Dotyczą one zwłaszcza jachtów o określonej długości, wyposażonych w mocne silniki. Podstawą prawną jest ustawa z 23.08.2007 roku, wprowadzająca kluczowe zmiany we wcześniejszych aktach prawnych dotyczących sportów kwalifikowanych. Najważniejsze uprawnienia wydaje Polski Związek Żeglarski oraz Polski Związek Motorowodny i Narciarstwa Wodnego.

Jachty motorowe dla osób bez uprawnień

Jeśli nie posiadamy uprawnień żeglarskich, mamy możliwość żeglowania jachtami oraz łodziami długimi na mniej niż 7,5 metra oraz wyposażonych w silniki o mocy mniejszej niż 10 kW (czyli około 13 KM). Jachty żaglowe mogą być zarazem wyposażone w dodatkowe formy napędu. Przepisy te są uważane za dość liberalne, a dzięki nim na terenie całego kraju powstały liczne wypożyczalnie jachtów motorowych. Na podstawie samego dowodu osobistego (lub innego dokumentu) można w nich wypożyczyć łódź i swobodnie korzystać z niej na danym zbiorniku.

Jachty motorowe dla osób z uprawnieniami

Jeśli pragniemy poruszać się większych rozmiarów jednostkami, wyposażonymi w mocniejszy silnik, to konieczne będzie dysponowanie odpowiednimi uprawnieniami. By je uzyskać nie trzeba dużego wysiłku, konieczne jednak będzie ukończone szkolenie oraz zdany egzamin. Wiele firm oferuje możliwość ich ukończenia w formie stacjonarnej, wędrownej lub nawet weekendowej. Bez przeszkód można wziąć udział w szkoleniu organizowanym przez dowolnie wybraną firmą posiadającą odpowiednie uprawnienia. Egzamin kwalifikujący dzieli się na dwie części – teoretyczną i praktyczną.

Do wzięcia udziału w szkoleniu konieczne jest dysponowanie zaświadczeniem lekarskim, potwierdzającym brak przeciwwskazań do wykonywania sportów motorowodnych. Teoretyczna część szkolenia obejmuje takie zagadnienia jak bezpieczeństwo w czasie pływania, znajomość znaków wodnych, sposób prowadzenia jachtu motorowodnego, podstawowa wiedza techniczna i konstrukcyjna.

Po ukończeniu szkolenia oraz zdaniu egzaminu można ubiegać się o przyznanie odpowiedniego patentu – sternika motorowodnego. Można także zdobyć dodatkowe licencje, które podnoszą poziom kwalifikacji i zezwalają np. na holowanie narciarzy wodnych, holowanie statków powietrznych i innych.

Stopnie patentów motorowodnych – szczegółowe wymogi i uprawnienia

Sternikiem motorowodnym może zostać osoba, która ukończyła 14 rok życia oraz posiada zdany egzamin. Uzyskuje wówczas uprawnienia do pływania motorówkami po jeziorach i rzekach, a także w odległości 2 mil od brzegu linii morza. Sternik może prowadzić jacht o długości do 12 m.

Motorowodny sternik morski to wyższy stopień. Patent ten pozwala pływać bez ograniczeń nie tylko po wodach śródlądowych ale i po morzach. Sternik morski może poruszać się łodzią długą nawet na 18 metrów. Warunkiem uzyskania patentu jest ukończony 18 rok życia oraz udokumentowane doświadczenie – przynajmniej 200 godzin spędzonych na wodach morskich, w przynajmniej dwóch osobnych rejsach.

Kapitan motorowodny to najwyższy patent. Do jego uzyskania konieczne jest spędzenie przynajmniej 1200 godzin (na jachtach różnej długości i w różnych warunkach) na wodach morskich oraz zdany specjalny egzamin. Po uzyskaniu tego patentu, otrzymujemy możliwość prowadzenia każdego jachtu motorowodnego, bez względu na jego długość.

Pozostałe