Polityka prywatności

Informacja prawna
Truck Outlet Sp. z o.o. oferuje odwiedzającym i użytkownikom dostęp do tej witryny internetowej w oparciu o (i w zależności od) Państwa zgody na poniższe warunki.

Truck Outlet niniejszym przyznaje Państwu niezbywalną i niewyłączną licencję na dostęp i pobieranie oraz korzystanie z tej strony internetowej wyłącznie na potrzeby własne. Możemy w każdej chwili wedle własnego uznania dodawać, usuwać lub zmieniać niektóre lub wszystkie usługi oferowane na stronie internetowej lub wypowiedzieć niniejszą licencję. Wszelkie materiały, w tym także konfiguracje, prezentacje, ekrany oraz wszelkie informacje pojawiające się lub wyświetlane z związku z lub zawarte przez Truck Outlet na stronie internetowej są chronione odpowiednimi przepisami prawa.

Truck Outlet posiada, zastrzega sobie i zatrzymuje wszelkie prawa majątkowe, w tym prawa autorskie do strony internetowej i materiałów w niej zawartych. Znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, znaki graficzne i inne dane wskazujące na pochodzenie, w tym nazwa domeny Truck Outlet umieszczone na tej stronie są zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi Truck Outlet lub osób trzecich, która przyznała Truck Outlet prawo do wykorzystywania ich na tej stronie internetowej. Żadna zawarta tu informacja nie może być interpretowana jako przyznanie przeglądarce lub użytkownikowi licencji lub prawa do jakiegokolwiek znaku towarowego umieszczonego na stronie bez pisemnej zgody Truck Outlet lub osoby trzeciej. Twórcy zawartości strony ze strony Truck Outlet i/lub osoby trzeciej pozostają właścicielami informacji zawartych na tej stronie internetowej, a użytkownik nie nabywa żadnych praw własności poprzez wydrukowanie bądź pobranie informacji lub skorzystanie z możliwości dostępnych na stronie.
Dla Państwa wygody Truck Outlet odsyła do innych stron internetowych, zaś do niniejszej strony prowadzić mogą inne odnośniki ze stron, które pozostają znane bądź nieznane Truck Outlet. Truck Outlet nie odpowiada za treści żadnej strony, do której prowadzą odnośniki bądź z której odnośniki prowadzą do tej strony. Istnienie takich odnośników nie oznacza, że Truck Outlet sponsoruje, udziela licencji bądź aprobuje lub też w inny sposób powiązana jest ze stroną, produktami lub usługami opisanymi tam przez jej właściciela oraz że Truck Outlet upoważniła powiązaną stronę internetowa do wykorzystywania znaków towarowych, nazw handlowych, znaków graficznych lub innych materiałów noszących znaki handlowe lub podlegających prawu autorskiemu należących do Truck Outlet.

W celu uzyskania informacji odnośnie wykorzystywania przez nas informacji dotyczących Państwa oraz korzystania przez Państwa z naszej strony prosimy zapoznać się z Oświadczeniem w sprawie ochrony prywatności. Informacje zawarte na stronie internetowej służą jedynie ocenie i nie należy tworzyć na jej podstawie gwarancji wobec odwiedzających stronę bądź innych osób oraz polegać na tych informacjach. Ceny oraz informacje o produktach mogą w każdej chwili ulec zmianie i nie ma żadnej gwarancji na ich kompletność.
Powyższe warunki korzystania ze strony internetowej reguluje prawo polskie. Sądami właściwymi dla rozstrzygania wszelkich roszczeń związanych z korzystaniem ze strony internetowej są sądy polskie.

Polityka ochrony prywatności
Polityka ochrony prywatności i bezpieczeństwa Państwa informacji jest dla nas ważna. Polityką Truck Outlet jest szacunek i ochrona prywatności użytkowników tej strony internetowej. Nie wyjawimy dobrowolnie informacji pozwalających na indywidualną identyfikację naszych klientów żadnej osobie trzeciej bez uprzedniej zgody użytkownika.

Zbieranie informacji
Truck Outlet prosi jedynie o podanie konkretnych informacji osobistych. W pewnych obszarach naszej strony internetowej, w tym w formularzu zapytania czy odkupu i narzędziach wsparcia klienta dostępnych w sieci prosimy o podanie takich informacji, które pozwolą nam ułatwić Państwu udzielenie odpowiedzi lub kontakt. Możemy poprosić o Państwa o podanie nazwiska, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, adres, informację o preferencjach klienta, zdjęcia pojazdów, jak i podobne informacje osobiste potrzebne do udzielenie odpowiedzi na zapytanie lub zapisania się do naszych usług lub ofert. Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późniejszymi zmianami) mogą Państwo uzyskać dostęp do Państwa danych osobowych lub żądać ich zmiany lub kontaktu z administratorem.

Korzystanie z informacji
Truck Outlet wykorzystuje Państwa informacje osobiste tylko do konkretnych celów. Informacje, jakich Państwo udzielą pozostaną informacjami poufnymi i wykorzystane będą w celu wspierania Państwa kontaktów klienckich z Truck Outlet. Truck Outlet może przetwarzać lub łączyć informacje uzyskane od Państwa na naszej stronie z

danymi pochodzącymi od spółek zależnych lub osób trzecich w celach marketingowych związanych z produktami lub usługami Państwu proponowanymi. Możemy wykorzystać Państwa informacje osobiste w celu określenia profilu demograficznego naszych użytkowników oraz rozprowadzania statystyk i ogólnych informacji handlowych o Truck Outlet. Owe dane demograficzne zawsze przedstawiać będą informacje zbiorcze, nie będą zaś identyfikować konkretnego użytkownika. Ponadto możemy wymieniać się informacjami pozwalającymi na identyfikację osobistą z naszymi spółkami zależnymi po to, abyśmy mogli lepiej prezentować Państwu produkty i usługi. Możemy także ujawniać zbiorcze informacje o użytkownikach, aby przedstawić nasze produkty i usługi obecnym i potencjalnym partnerom, reklamodawcom i innym osobom trzecim i dla innych zgodnych z prawem celów, w tym planowania i wdrażania kampanii reklamowych i promocyjnych. Ponadto Truck Outlet i inne spółki zależne mogą wykorzystać metodę mailingu bezpośredniego w celu składania Państwu ofert bezpośrednich. W dowolnym momencie mogą Państwo zrezygnować z dalszego otrzymywania reklam od Truck Outlet.

Ujawnianie informacji
Truck Outlet bez Państwa zgody nie ujawni Państwa informacji osobistych żadnej organizacji, która wykorzystałaby je w celach marketingowych. Informacje Państwa (takie, jak nazwisko, adres i numer telefonu), nie zostaną przekazane ani sprzedane żadnej organizacji zewnętrznej. Informacjami tymi Truck Outlet będzie moógł podzielić się z agentami lub kontrahentami – swoimi lub spółek zależnych w celu lepszej obsługi Państwa kontaktów z Truck Outlet oraz w celu przygotowania dla Państwa najlepszej oferty na oferowane produkty i usługi.

Handel internetowy a bezpieczeństwo
Truck Outlet zobowiązana jest do zapewnienia bezpieczeństwa danych zebranych za pośrednictwem naszej strony. Oferujemy profesjonalne standardy bezpieczeństwa dostępne za pośrednictwem Państwa przeglądarki, tzw. szyfrowanie Secured Socket Layer (SSL). Serwer SSL, z którego korzystamy szyfruje informacje, zanim zostaną do nas wysłane.
Niestety, żadna transmisja danych za pośrednictwem Internetu czy innej sieci nie jest całkowicie bezpieczna. Robimy wszystko, aby zabezpieczyć Państwa dane poprzez wdrożenia owych środków ostrożności, lecz nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa żadnych informacji, które wysyłają Państwo do nas lub też z naszych produktów i usług dostępnych w Internecie. Mogą się Państwo skontaktować z nami telefonicznie.

Cookies
W Internecie pojawiają się nowe technologie, co pomaga nam świadczyć usługi dopasowane do potrzeb klienta. Korzystamy w Truck Outlet z tzw. „cookies”, by lepiej służyć Państwu usługami handlowymi. Cookies to pliki z informacjami tekstowymi, które przeglądarka umieszcza w Państwa komputerze, gdy odwiedzają Państwo jakąś stronę. Takie programy oraz inne narzędzia pozwalają nam gromadzić i wyszukiwać informację o Państwie. Między innymi dzięki takim narzędziom pamiętamy, kim Państwo są, mamy dostęp do informacji o Państwa koncie, możemy policzyć liczbę odwiedzających i zmierzyć wykorzystanie naszych witryn, pozwala nam dotrzeć do reklamodawców i śledzić odwiedzających stronę oraz transakcje tam się odbywające i mierzyć natężenie ruchu, aby odpowiednio dostosować treść, bannery reklamowe, promocje i inne reklamy Państwu prezentowane. Mogą być jednak Państwo pewni, że reklamodawcy niepowiązani z Truck Outlet nie będą mieli nigdy dostępu do informacji o Państwa koncie. Truck Outlet nie ma zamiaru naruszać Państwa prywatności podczas korzystania ze strony internetowej Truck Outlet.

Witryny osób trzecich
Prosimy pamiętać, że inne witryny internetowe, do których można uzyskać dostęp poprzez naszą witrynę, mogą zbierać o Państwie informacje osobiste. Takie praktyki informacyjne witryn osób trzecich, do których odnośniki znajdują się na naszej stronie są objęte niniejszym oświadczeniem w sprawie ochrony prywatności.
Wyłącznie Państwo odpowiadają za zachowanie poufności Państwa haseł dostępu lub innych informacji. Prosimy o ostrożne i odpowiedzialne zachowanie w sieci. Jeśli wysyłają Państwo Internetem informacje osobiste, które dostępne są dla innych, mogą Państwo otrzymać drogą zwrotną niezamawiane wiadomości od osób trzecich. Choć staramy się chronić Państwa informacje osobiste, Truck Outlet nie może zagwarantować bezpieczeństwa żadnej wiadomości, która Państwo nam przesyłają – czynią to Państwo na własną odpowiedzialność.

Zmiany
Truck Outlet zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełniania tego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności w każdej chwili. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Oświadczenia w sprawie ochrony prywatności wchodzą w życie w momencie umieszczenia na stronie internetowej. 

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu