Ciągnik siodłowy a samochód ciężarowy – czym się różnią?

Przedsiębiorstwa wyspecjalizowane w skupie i sprzedaży używanych pojazdów ciężarowych bardzo często obok tradycyjnych ciężarówek oferują ciągniki siodłowe. Czym różnią się od siebie oba typy pojazdów? Który z nich lepiej sprawdzi się w Twoim biznesie?

Ciągnik siodłowy

Zgodnie z definicją mianem ciągnika siodłowego określa się pojazd samochodowy transportowy przeznaczony wyłącznie lub głównie do ciągnięcia innych pojazdów drogowych, które nie posiadają napędu własnego. Ciągnik siodłowy służy więc do ciągnięcia naczepy. Element, który pozwala na połączenie naczepy z ciągnikiem nazywa się siodłem. Siodło nie stanowi sztywnego połączenia, ale pozwala na skręcanie naczepy względem ciągnika. To umożliwia tworzenie zespołów o znacznej długości, przy jednoczesnym zachowaniu relatywnie niewielkiego promienia skrętu ułatwiającego manewrowanie pojazdem w warunkach ograniczonej przestrzeni.

Samochód ciężarowy

Samochód ciężarowy to pojazd samochodowy konstrukcyjnie przeznaczony do przewozu ładunków. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 września 2003 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach wyróżniamy trzy kategorie homologacyjne samochodów ciężarowych:

  • N1: Pojazdy kategorii N o masie maksymalnej nieprzekraczającej 3,5 tony,
  • N2: Pojazdy kategorii N o masie maksymalnej przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton,
  • N3: Pojazdy kategorii N o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton.

Czym różni się ciągnik siodłowy od samochodu ciężarowego?

Podstawową różnicą jest konstrukcja. Samochód ciężarowy nie jest przystosowany do ciągnięcia naczepy. Określone modele mogą ciągnąć przyczepy (samochody ciężarowe skrzyniowe przeznaczone do przewozu towarów i ciągnięcia przyczepy), przy czym ciągnięcie przyczepy odbywa się na innych zasadach niż ciągnięcie naczepy.

Samochód ciężarowy posiada trwale zintegrowaną powierzchnię załadunku, co stanowi pewne ograniczenie w zakresie przewożenia towarów o znacznym obciążeniu. Ładunki tego typu muszą być obsługiwane przez ciągniki siodłowe, które umożliwiają równomierne rozłożenie ciężaru na większą ilość osi. Dodatkowo ciągniki siodłowe zapewniają większy komfort pod względem prowadzenia pojazdu, jak i bezpieczeństwa kierowcy oraz pozostałych użytkowników ruchu.

Ze względu na konstrukcję samochodu ciężarowego wykonywanie manewrów jest stosunkowo trudne. Wymaga nie tylko bardzo dużej wprawy kierowcy, ale również określonej przestrzeni na drodze. Wykonywanie manewrów ciągnikiem siodłowym jest znacznie prostsze. Wynika to z braku trwałego połączenia poszczególnych elementów pojazdu.

Wybór ciągnika to także duża swoboda w zakresie podpinania naczep o zróżnicowanym charakterze i przeznaczeniu. W zależności od potrzeby, do ciągnika można podpiąć naczepy chłodnicze, naczepy przystosowane do przewozu zwierząt oraz naczepy dedykowane do transportu różnego rodzaju kruszyw. W przypadku pojazdu ciężarowego wymiana przestrzeni załadunku wiąże się z koniecznością zmiany samochodu.

Pozostałe